(2) Comments

Leave a Reply to Teknologjia është duke revolucionarizuar kërkimet shkencore (por armiku i vërtetë është burokracia) – dokadigital Cancel reply